3 strategije i 13 taktika za uspešan menadžment prihoda u hotelu

Menadžment prihoda podrazumeva taktike osmišljavanja cena kako bi se prava soba prodala pravom gostu u pravo vreme po pravoj ceni. Može se postići na razne načine, a evo i nekoliko osnovnih.

Svi hotelijeri znaju da je prazna soba najskuplja soba. Pravilno planiranje i menadžment prihoda postaraće se da sobe budu popunjene na najprofitabilniji mogući način. Cilj je prodati jedan tip sobe različitim ciljnim grupama po različitim cenama u različitim okolnostima. Dakle, menadžment prihoda podrazumeva taktike osmišljavanja cena kako bi se prava soba prodala pravom gostu u pravo vreme po pravoj ceni.

Treba znati da su različite ciljne grupe spremne da plate različitu cenu za istu uslugu. Sve to zavisi od zakona ponude i potražnje. Zakon ponude i potražnje je jedan od temeljnih ekonomskih zakona i modela. U hotelijerstvu, ponuda je količina usluga koja se nudi na tržištu, a potražnja je količina koja je potrebna klijentima. One, naravno, variraju, no zakon ponude i potražnje ima nekoliko zakonitosti koje su uvek iste, a to su:

 1. Što je ponuda veća, cena usluga će biti manja.
 2. Što je potražnja veća i cena usluga će biti veća.
 3. Što je ponuda manja, cena će biti veća.
 4. Što je potražnja manja i cena usluga će biti manja.
Zakon ponude i potraznje The Choice Agency

Neretko se dešava da hotel najjeftiniju sobu proda majci sa detetom po najnižoj ceni, dok je poslovnom gostu proda po 10% višoj ceni. Takođe, dešava se i da hotel proda najskuplju sobu mladom bračnom paru po najvišoj mogućoj ceni, dok istu tu sobu proda poslovnom gostu po 15% nižoj ceni. Zašto? Konkretno, u drugom slučaju, može se desiti da je mladi bračni par na medenom mesecu i spreman je da da veću količinu novca, dok je poslovni gost već stalan gost hotela koji redovno dolazi na sastanke sa svojim partnerima i godinama odseda u istom objektu. Hotel je ovde koristio neke od taktika menadžmenta prihoda i iskoristio ono što mu tržište trenutno nudi.

Kako možete iskoristiti zakon ponude i tražnje u svoju korist? Tako što ćete u pravo vreme primeniti strategije koje vam menadžment prihoda nudi i na taj način osvojiti gosta.

Zašto koristiti menadžment prihoda!?

Ne koristeći taktike i strategije koje vam menadžment prihoda nudi, propuštate priliku da dobijete više rezervacija i prihoda po rezervaciji, ali i da predvidite buduće rezervacije.

Koje su osnovne strategije menadžmenta prihoda?

 1. Cenovna strategija
  • Rack cene
  • Grupne cene
  • Promotivne cene
  • Specijalne ponude
 2. Vremenska strategija
  • Kreiranje cena na osnovu sezone
  • Kreiranje cena na osnovu dana u sedmici
  • Kreiranje cena na osnovu vremena u toku dana
  • Kreiranje cena na osnovu aktuelnih dešavanja
  • Last minute cene
 3. Strategija povećanja prihoda po gostu
  • Povećanje prihoda taktikom „upgrade-a“
  • Taktika ohrabrivanja preporuka
  • Pet-friendly taktika
  • Taktika nuđenja popusta za produžene boravke

Kako menadžment prihoda može da se meri?

Kako bi menadžment prihoda mogao da se meri, potrebno je da postavite ciljeve. Za početak, najbolje je voditi se SMART metodom Petera Druckera i da krenete od postavljanja ciljeva:

S: specific. Šta tačno želite da postignete? Postavite cilj.
M: measurable. Definišite cenu kako biste mogli da merite rezultate.
A: assignable. Dodelite zadatke, šta će ko da radi i na koji način.
R: realistic and relevant. Opišite kakav rezultat želite da postignete. Potrudite se da bude realan i relevantan za vaš posao.
T: time. Postavite vremensku granicu za postizenje ciljeva.

Ove metode su obavezne za svaki hotel koji želi da bude kompetitivan. Konkurencija je velika i nemilosrdna, a gosti lakoverni. Ne možete da budete sigurni u to da će gost koji je prošlog meseca odseo kod vas, pri ponovnom dolasku u vaš grad opet rezervisati smeštaj kod vas. Ali, možete biti sigurni da će, ukoliko neki drugi hotel bude imao bolju ponudu u datom trenutku, veoma ozbiljno razmisliti o tome da proba i njegovu uslugu. Stoga je potrebno osmisliti najbolje, ali i najkreativnije i najprimamljivije načine kako bi se privukli novi, a zadržali postojeći gosti.

Оставите одговор