Video produkcija

Video produkcija

SA PONOSOM PREDSTAVITE SVOJU KOMPANIJU POSLOVNIM PARTNERIMA I KLIJENTIMA

Nudimo Vam profesionalni video snimak koji na moderan i reprezentativan način predstavlja Vaš biznis i daje ozbiljnost i kredibilitet Vašem poslovanju.

Video produkcija obuhvata celokupan proces pravljenja video snimka, od osmišljavanja ideje i pisanja scenarija, zatim snimanja, editovanja i obrade video snimka. Kao rezultat dobijamo vrhunski video koji ćete sa ponosom predstaviti svim zainteresovanim stranama.

Šta uključuje video produkcija?

SCENARIO

Ideja kako će snimak nakon celokupnog procesa izgledati je polazna tačka. Na samom početku od Vas dobijamo inpute koji elementi su obevezni da budu prikazani na snimku, a marketinški aspect video snimka osmišljavamo mi ili zajedno sa Vama.

MUZIKA

Instrumentalna melodija u pozadini video snimka je važna jer kod gledalaca ostavlja utisak dinamičnosti i samim tim video čini uzbudljivijim. Koristi se isključivo licencirana muzika koja je dozvoljena za komercijalnu upotrebu.

NARATOR

Naracija (Voice Over) u video snimku predstavlja neizostavan deo u savremenom reklamiranju. Ona pojačava utisak prenošenja poruke jer se poruka prenosi i audio i vizuelno.

TITL

Određeni broj internet korisnika gleda video sadržaj na internetu bez uključenog tona. Stoga je važno obuhvatiti i ove korisnike i pružiti im mogućnost da dobiju poruku putem video snimka. Video snimci sa titlom imaju daleko veću preglednost na društvenim mrežama.

SNIMANJE VIDEA

Snimanje se vrši profesionalnom opremom u Full HD rezoluciji, uz korišćenje opreme za stabilizaciju videa i rasvete ukoliko se snima u zatvorenom prostoru sa slabijim osvetljenjem.

SNIMANJE DRONOM

Ukoliko imate priliku da Vaš biznis predstavite iz jedne drugačije perspective – iz vazduha, ne propustite je. Gledaoci uglavnom očekuju kadrove sa zemlje, iz prvog ili trećeg lica. Snimak dronom daje dodatnu širinu, ozbiljnost i profesionalnost vašem biznisu.

MODELI

Preporučujemo angažovanje modela za snimanje. Ne želite da na dan snimanja glavni akter video snimka “blokira” kada se uključi kamera.  Savet je da ovaj izuzetno važan segment treba prepustiti osobama koje se time profesionalno bave.

POSTPRODUKCIJA

Nakon snimanja kompletan materijal se obrađuje u programima za obradu video snimaka i početna ideja se vizualizuje. Postprodukcija obuhvata uređivanje i montiranje snimljenog materijala, montažu vizuelnih efekata, obradu i uređivanje zvuka.

Glavne karakteristike naših profesionalnih video snimaka

  • Jedinstvena predstavljenost kompanije
  • Sminanje profesionalnom opremom
  • Korišćenje opreme za stabilizaciju video snimka
  • Full HD rezolucija video snimka
  • Priprema video snimka za TV reklame
  • Priprema video snimka za oglašavanje na internetu, LED bilbordima i sl.
  • Snimanje dronom
  • Nudimo Vam rešenje od ideje do realizacije